dimecres, 14 de setembre de 2011

Convocades les Beques Canigó per fer pràctiques en organitzacions internacionals

S’han convocat un any més les Beques Canigó, destinades a incentivar la realització de pràctiques en organitzacions internacionals. Aquestes estades han de tenir una durada d’entre 3 i 9 mesos. L’import màxim mensual que percebran els adjudicataris és de 1.500€ però s’establirà en funció del cost de la vida en el país de destinació i de la durada de les pràctiques.

Els requisits que han de reunir els candidats a les Beques Canigó són:
- Ser llicenciat, arquitecte, enginyer superior o equivalent, diplomat, arquitecte tècnic, haver cursat 240 ECTS o equivalents o tenir aprovades totes les assignatures de primer cicle d’una llicenciatura.
- Estar tramitant o tenir l’acceptació per realitzar una estada en pràctiques en una institució multilateral o organització internacional.
- Tenir el títol del nivell C de la Junta Permanent de Català o una titulació equivalent.
- Tenir residència habitual a Catalunya, acreditada amb l’empadronament que ha de ser, com a mínim, de dos anys anteriors a la data de publicació de la convocatòria corresponent.
- Que l’inici previst de l’estada en pràctiques sigui l’any 2011 o dins del primer trimestre de l’any 2012.
- No haver gaudit en convocatòries anteriors d’una beca Canigó.

Per optar-hi, heu de presentar el formulari de sol·licitud i el document annex, amb els apartats corresponents pel currículum i pel projecte a realitzar a l’organisme internacional.

Teniu fins el 28 de setembre per presentar-vos-hi.

En trobareu més informació al web de l’AGAUR.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada