diumenge, 25 d’octubre del 2020

Ajuts de la Facultat per a la mobilitat internacional dels estudiants

 

 

 

Seguint una llarga tradició de la Facultat, de fomentar les experiències internacionals del nostre alumnat, s’acaben de publicar dues convocatòries d’ajuts per a estudiants.

Per un cantó, la convocatòria del 2020 per la participació en congressos estatals o internacionals. S’hi poden presentar estudiants de grau i de màster que hagin presentat una comunicació oral o pòster en congressos celebrats entre el 24 de novembre de 2019 i el 30 de novembre de 2020. El termini acaba el proper 30 de novembre de 2020.
https://www.ub.edu/portal/documents/5181723/0/Resoluci%C3%B3+convocatoria-estudiants-2020/ac2d3708-4c75-6a17-433e-8a476bb8c298

D’altra banda, s’ha fet pública la convocatòria anual per ajudar els estudiants a participar al congrés anual BOBCATSSS, que en la pròxima edició se celebrarà en línia, els dies 21 i 22 de gener de 2021: https://www.ub.edu/portal/web/informacio-mitjans-audiovisuals/altres-beques-i-programes-de-mobilitat