dissabte, 24 de gener del 2009

Beques per a estudis de màster a la London School of Economics

La Fundació CIDOB i l'Obra Social de Caixa Catalunya convoquen des de fa anys dues beques per a llicenciats, per a l'ampliació d'estudis a la London School of Economics and Political Science (LSE). Les beques tenen com a objectiu l'obtenció del nivell de màster (MSc) en un termini màxim de dotze mesos, depenent de la durada del programa. La convocatòria actual és per a incorporar-se a la LSE el curs 2009-10 (setembre-octubre de 2009).


La dotació de cada beca és de 20.000 €, a més de la matrícula del curs de màster. El termini per fer la sol·licitud acaba el 17 d'abril de 2009. Per veure els requisits i les condicions d'aquestes beques, consulteu: http://www.cidob.org/ca/la_fundacio/organitzacio/beques_i_ajudes/beca_estudis_de_master_a_la_london_school_of_economics.

La London School of Economics (http://www.lse.ac.uk/) és un centre fundat el 1895 que avui en dia gaudeix d'un merescut prestigi a escala internacional.

A tall d'anècdota podeu llegir la crònica de les pràctiques que va fer Enric Zapatero l'estiu de 2008 a la biblioteca d'aquesta institució: http://mobilsbid.blogspot.com/2008/11/tot-lagost-london.html.

Si bé la majoria de màsters de la LSE són emmarcats plenament en el camp de l'economia, n'hi ha un parell que ofereixen molt d'interès per a la nostra especialització:

- MSc Analysis, Design and Management of Information Systems (ADMIS)
- MSc Information Systems and Organisations (Research)

En podeu trobar informació a partir d'aquí: http://www.lse.ac.uk/resources/graduateProspectus2009/departmentsInstitutesCentres/InformationSystemsGroup.htm.divendres, 23 de gener del 2009

Programa Joventut en Acció

La Unió Europea ha establert el programa d'acció comunitari «Joventut en Acció», que dóna suport a la política de cooperació en l'àmbit de la joventut. El tipus d'accions a les quals dóna ajut financer són, per exemple: els intercanvis de joves, el servei voluntari europeu dins de la Unió, amb països veïns i amb altres països del món.

A Catalunya, l'organisme que gestiona aquests programes és la Secretaria de Joventut, de la Generalitat de Catalunya.

Al llarg de l'any hi ha diferents terminis per presentar les sol·licituds per a propostes concretes. Per exemple, si algú volgués planificar una trobada de joves europeus entre l'1 de maig i el 30 de setembre, caldria presentar la sol·licitud abans de l'1 de febrer.

Per a més informació al respecte, consulteu:

http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.54699497c7208e72015d9510b0c0e1a0/?vgnextoid=e1c46a25e7c3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e1c46a25e7c3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=1fd8c31867f0f010VgnVCM1000008d0c1e0aRCRDdijous, 22 de gener del 2009

Convocatòria de les beques Fulbright


La Comissió d'Intercanvi Cultural, Educatiu i Científic entre Espanya i Estats Units convoca entre 20 i 25 beques Fulbright destinades a joves llicenciats de qualsevol camp d'estudis interessats a seguir un programa de màster o doctorat –o, excepcionalment, projectes d'investigació predoctoral– en una universitat d'Estats Units durant el curs 2010-2011.

La durada de la beca és de 10 a 12 mesos, amb possibilitat de prorrogar-la un any més. La dotació màxima és de 60.000 dòlars, per cobrir totes les despeses: desplaçament, compra de materials, manutenció, matrícula, assegurança mèdica...

Per a més informació: http://www.fulbright.es/book/view/361.

Data límit de presentació de sol·licituds: 6 de març de 2009.


dimecres, 14 de gener del 2009

Convocatòria dels programes de mobilitat internacional per al curs 2009-2010: Erasmus i altres

Actualment són obertes les convocatòries per participar en els diferents programes de mobilitat acadèmica de cara al curs 2009-2010. El termini per presentar la sol·licitud i la resta de la documentació acaba el 18 de febrer de 2009, a les 14 h.

Programa Erasmus. Com segurament sabreu, el programa principal és l'Erasmus. Els estudiants de la nostra Facultat poden triar entre 15 universitats diferents, ubicades a Alemanya, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Noruega, Països Baixos, Portugal i Regne Unit. S'ofereixen un total de 21 places. Enguany hi ha dos centres nous: la Universitat de Coïmbra (Portugal) i Enssib, a Lió-Villeurbanne (França). Els estudiants que resultin escollits rebran com a mínim un ajut econòmic de 1.750 euros pel semestre. Si són becaris de l'Estat i tenen un bon expedient acadèmic poden acabar cobrant un total de 5.350 euros. Per a més informació: http://www.ub.edu/biblio/atencio-i-serveis-a-lestudiant/programes-dintercanvi-i-mobilitat/107-beques-erasmus.

Convenis generals de la UB i grup de Coïmbra. Amb aquest programa els estudiants de la UB poden realitzar una estada temporal, amb el reconeixement acadèmic del que superin fora, en diverses universitats d'arreu del món. D'entre les universitats participants, les que ofereixen estudis del nostre camp hi ha, per exemple, la Université de Montréal (Quebec), Universidad Nacional Autónoma de México o la Pontificia Universidad Javeriana (Colòmbia). Econòmicament, aquest programa és menys dotat que l'Erasmus: els estudiants escollits no compten amb una quantitat assegurada, sinó que han d'optar a uns ajuts que s'adjudiquen segons els mèrits acadèmics. Per a més informació: http://www.ub.edu/biblio/atencio-i-serveis-a-lestudiant/programes-dintercanvi-i-mobilitat/110-convenis-generals-de-la-ub.

Programa CINDA. Des del proper curs 2009-2010 la UB s'incorpora activament a CINDA, una associació d'universitats nascuda a Amèrica Llatina. La nostra Facultat i la de Dret són les dues primeres que ofereixen als seus alumnes la possibilitat de portar a terme un període d'estudis en alguna d'aquests centres. Del conjunt d'universitats de CINDA, les que ofereixen els nostres ensenyaments són la Universidade de São Paulo (Brasil), Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Mèxic), Pontificia Universidad Católica del Perú i Instituto Tecnológico de Santo Domingo (República Dominicana). Per a més informació: http://www.ub.edu/biblio/programes-d-intercanvi-i-mobilitat/programa-cinda.html.

Ha arribat l'hora d'informar-se, fer càlculs i prendre la decisió més oportuna per tal d'incloure en el teu currículum un toc internacional.dissabte, 10 de gener del 2009

CINDA: nou programa de mobilitat amb Amèrica Llatina

Des del proper curs 2009-2010 els estudiants de la Facultat disposen d'un nou marc per fer possible una estada a l'estranger durant una part de la seva carrera. Es tracta del grup d'universitats denominat CINDA (Centro Interuniversitario de Desarrollo): http://www.pucp.edu.pe/cinda/, una associació formada per una trentena de centres universitaris, sobretot d'Amèrica Llatina.

La nostra Facultat, juntament amb la de Dret, són les dues primeres facultats de la UB que s'han implicat en aquest programa, i que ja l'oferim operatiu per al curs que ve. És de suposar que en el futur s'hi vagin sumant altres centres de la UB.

Com en els altres programes de mobilitat d'estudiants, a l'alumne que efectua una mobilitat dins del programa CINDA se li reconeixen les assignatures i altres activitats acadèmiques que realitzi a l'exterior (prèviament validats pel cap d'estudis), i està exempt del pagament de la matrícula en la universitat d'acollida.

Del conjunt d'universitats que formen CINDA, les que imparteixen programes de la nostra especialitat són les següents:

-Brasil: Universidade de São Paulo.
https://sistemas2.usp.br/jupiterweb/jupDisciplinaLista?codcg=27&pfxdisval=CBD&tipo=D

-Costa Rica: Universidad de Costa Rica.
http://www.cea.ucr.ac.cr/planes/index.php?dir=./SEDE%20UNIVERSITARIA%20RODRIGO%20FACIO/AREA%20DE%20CIENCIAS%20SOCIALES/FACULTAD%20DE%20EDUCACION/ESCUELA%20DE%20BIBLIOTECOLOGIA

-Mèxic: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
http://www.itesm.edu/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4j3DADJgFjGpvqRqCKOcAFfj_zcVP0goESkOVAkwFQ_Kic1PTG5Uj9Y31s_QL8gNzSi3NvREQD_pMIM/delta/base64xml/L0lJSk03dWlDU1EhIS9JRGpBQU15QUJFUkVSRUlnLzRGR2dkWW5LSjBGUm9YZmcvN18wX1A1?WCM_PORTLET=PC_7_0_P5_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ITESMv2/Tecnol%C3%B3gico+de+Monterrey/Educaci%C3%B3n/Profesional/Programas+por+%C3%A1reas+de+estudio/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/LATI

-Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.
http://www.pucp.edu.pe/facultad/letras_ciencias_humanas/index.php?option=com_detalle&task=view2&secc=24&Itemid=93

-República Dominicana: Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC.
http://www.intec.edu.do/programas/hum/bci.html

Els interessats a passar un semestre, el curs que ve, en alguna d'aquestes universitats, caldrà que presentin la seva sol·licitud (i la resta de documentació) abans del 20 de febrer de 2009, a les 14.00 h.

Per a més informació sobre les condicions, els tràmits a fer, etcètera, consulteu: http://www.ub.edu/biblio/programes-d-intercanvi-i-mobilitat/programa-cinda.html.


dilluns, 5 de gener del 2009

Increment de les beques Erasmus per al curs 2009-2010

L'ajut econòmic que rebran els estudiants escollits per participar en el Programa Erasmus el curs que ve tindrà un notable increment.

Els diners que perceben els estudiants Erasmus provenen de diferents organismes i programes. Per un cantó, el mateix Programa Erasmus de la Unió Europea, assignarà a tots els estudiants uns 160 euros mensuals (per una estada de cinc mesos això representen 800 euros).

En segon lloc, el Ministerio de Ciencia e Innovación del govern d'Espanya finançarà amb 190 euros al mes a cada estudiant (és a dir, 950 euros pels cinc mesos d'estada). I en el cas que l'estudiant sigui becari del ministeri, se li concediran 420 euros mensuals addicionals (això fa 2.100 euros per cinc mesos).

Així doncs, tots els becaris Erasmus rebran, només pel fet d'haver estat escollits, 350 euros al mes (1750 euros per a estades de cinc mesos). En el cas dels estudiants que siguin beneficiaris de la beca general de l'Estat, la remuneració mensual total és de 770 euros (que per a tot el període de cinc mesos són 3850 euros).

Complementàriament a aquestes ajudes, els estudiants de la Universitat de Barcelona poden rebre uns altres ajuts, que en els darrers anys s'han anat convocant, i que esperem que per al curs vinent tornaran a concedir-se. Aquests ajuts no es donen de manera universal, sinó als estudiants que reuneixen uns cert mèrits acadèmics.

Es tracta d'un ajut mensual de 200 euros de l'Agaur (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya); un altre ajut pel conjunt de l'estada de 200 euros per part dels vicerectorats d’Estudiants i de Política Internacional i Mobilitat de la Universitat de Barcelona, i uns altres 300 euros per estada per part de Bancaja.

En resum, un estudiant de la Facultat amb bon expedient acadèmic que rebi tots els ajuts possibles podria percebre, per cinc mesos d'estada a l'estranger, 5.350 euros (si fos becari de l'Estat):

Encara una altra possibilitat d'ajut, per als estudiants de la Facultat que tinguin la residència familiar en una altra comunitat autònoma, com ara les Illes Balears o Navarra, consisteix en els ajuts que aquestes comunitats autònomes ofereixen als estudiants d'aquelles terres.

Cal aclarir que tots aquests ajuts econòmics (tant els generals com els complementaris) els poden percebre únicament els estudiants que reuneixin aquestes dues condicions: que participin per primera vegada en una estada dins del Programa Erasmus, i que tinguin la nacionalitat –o la residència permanent– d'un país de la Unió Europea.

A poc a poc les ajudes per a les estades dins del Programa Erasmus van millorant. Tan de bo que un dia el motiu econòmic no sigui el motiu que freni a ningú a moure's!

Enllaços d'interès:

Informació de la Facultat sobre el Programa Erasmus: http://www.ub.edu/biblio/atencio-i-serveis-a-lestudiant/programes-dintercanvi-i-mobilitat/107-beques-erasmus

Informació de la UB sobre el Programa Erasmus: http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/erasmus.htm

divendres, 2 de gener del 2009

Nous centres Erasmus disponibles per al curs que ve: Enssib, a Lió

Com dèiem en el missatge anterior, a partir del curs 2009-2010, els estudiants de la Facultat disposen de dues noves destinacions per triar dins del Programa Erasmus.

Presentem avui la segona novetat d'aquest curs: l'École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (Enssib): http://www.enssib.fr/, un centre europeu d'un alt reconeixement professional, situat a Villeurbanne, a tocar de Lió (França).

L'Enssib forma part d'un grup d'uns 25 centres de formació superior depenents de l'Estat francès, dedicats a la capacitació dels futurs funcionaris del més alt nivell en àmbits diversos (enginyeria, administració, política, pedagogia, magistratura...).

A més de la formació que s'hi imparteix, que comentarem tot seguit, aquest centre destaca també per la dedicació a la recerca. Mostra d'això és la publicació de BBF: bulletin des bibliothèques de France, la revista de més prestigi a França: http://bbf.enssib.fr/.

La seva oferta de formació es concreta principalment en tres màsters, de dos anys de durada cadascun:

–Master Sciences de l’information et des bibliothèques
–Master Cultures de l’écrit et de l’image
–Master Livre et savoirs

A l'adreça següent trobareu les explicacions pertinents: http://www.enssib.fr/offre-de-formation/connaitre-nos-formations.

La localització d'Enssib és a Villeurbanne, una ciutat de 140.000 habitants (http://www.mairie-villeurbanne.fr/pages/front/index.asp) enganxada amb Lió, la segona ciutat en importància de França.

Pel que fa a l'allotjament, des de l'Enssib ajuden a trobar una solució adequada, bé en residències universitàries o en el sector privat: http://www.enssib.fr/npds/sections.php?op=listarticles&secid=68.
Recordeu els altres centres de parla francesa amb els quals ja tenim acord Erasmus per a la mobilitat:

A Bèlgica

–Université libre de Bruxelles. Faculté de philosophie et lettres (Brussel·les): http://www.ulb.ac.be/catalogue/philo/index.html.
–Haute école Paul-Henri Spaak. IESSID (Brussel·les): http://www.he-spaak.be/iessid/bd.htm.
–Haute École de la Province de Liège Léon-Eli Troclet (Lieja): http://www.prov-liege.be/epl/sup/p22_cs_3.php.

A França

–Université Pierre Mendès. IUT2 (Grenoble): http://www.iut2.upmf-grenoble.fr/.
Arriba el moment de prendre decisions!

dijous, 1 de gener del 2009

Nous centres Erasmus disponibles per al curs que ve: Coïmbra

Els estudiants de la Facultat poden optar, a partir del curs 2009-2010, a dos nous centres universitaris europeus on estudiar una part de la carrera dins del Programa Erasmus.

Per un cantó a Portugal, a la Faculdade de Letras de la Universidade de Coimbra (http://www.uc.pt/fluc).

A part de la (relativa) familiaritat que podem tenir amb la llengua portuguesa i del nivell de vida a Portugal, que no és superior al de Catalunya, el principal valor que podem trobar en aquesta universitat és el paral·lelisme existent amb els plans d'estudis de la Universitat de Barcelona.

L'equivalència d'assignatures de les universitats estrangeres és un element que l'estudiant Erasmus ha de tenir molt en compte a l'hora de planificar el seu viatge. Com més gran sigui el grau de coincidència entre els plans d'estudis, més possibilitats hi ha que pugui aprofitar el temps –acadèmicament parlant– en l'experiència Erasmus.

A Coïmbra s'imparteixen ensenyaments en Ciência da Informação, Arquivística e Biblioteconómica a dos nivells. Aquí podeu veure el pla d'estudis del primer cicle (equivalent a la nostra diplomatura, llicenciatura i al futur grau) estructurat en tres anys: http://www.uc.pt/fluc/ensino/1ciclo/docspdf/CIAB.pdf.

El segon cicle s'anomena Informação, Comunicação e Novos Media. Aquí es pot veure el seu pla d'estudis, de dos anys de durada (equivalent al màster): http://www.uc.pt/fluc/ensino/2ciclo/docspdf0809/inform_comun_media.pdf.

La Universidade de Coimbra ofereix a tots els estudiants estrangers cursos de portuguès i ajuda per localitzar allotjament. Aquests detalls pràctics els podeu veure a: https://www.uc.pt/en/driic/estudantesIN/erasmus.

Recordeu que a Portugal tenim acord amb una altra universitat: Porto (http://sigarra.up.pt/flup/planos_estudos_geral.formview?p_Pe=730).

Aprofiteu les oportunitats!