divendres, 24 de febrer del 2006

Concursos Sant Jordi 2006

La Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació convoca dos concursos, en la línia dels concursos que tradicionalment s’han organitzat a la nostra Facultat amb motiu de Sant Jordi, festa institucional de la UB. Aquest curs 2005-2006 hem volgut que aquestes convocatòries s’integrin als actes de celebració del 90è aniversari de la Facultat (1915-2005); i és per això que hem variat lleugerament la temàtica i orientació dels concursos. En el primer, modalitat de fotografia o documental, volem que serveixi perquè els estudiants donin la “seva” imatge de la Facultat, enfocant i captant la vida universitària en totes les seves variants.(més informació a la web de la Facultat) En el segon, volem que serveixi per donar a conèixer les experiències dels nostres estudiants en contextos i situacions d’intercanvi universitari (Erasmus...).

Concurs Mòbils BiD: “Els estudiants d’intercanvi de la FBD relaten la seva experiència”

Temàtica

Experiències personals o acadèmiques viscudes per alumnes o exalumnes de la Facultat en estades fora de Catalunya en qualsevol marc: Sòcrates-Erasmus o SICUE-Séneca o estades en pràctiques o experiències laborals relacionades amb els estudis.

Participants

Alumnes o exalumnes de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació que portin o hagin portat a terme alguna experiència acadèmica o professional fora de Catalunya.

Normes de presentació

El text haurà de ser d’un màxim de 1.500 paraules. Haurà de ser enviat directament al bloc “Mòbils BiD” (http://mobilsbid.blogspot.com/), seguint les instruccions que allà mateix es donen. S’inclouran en el concurs les contribucions que actualment es poden llegir al mencionat bloc.

Terminis de presentació

Fins a les 18 hores del dia 15 d’abril

Premi

100 euros (en productes culturals)

Jurat

Estarà format per un membre de la CDL, Joan Manuel (professor de Literatura catalana), un representant del Deganat i Amadeu Pons (administrador de Mòbils BiD).

Exposició de les obres

Les obres estaran al bloc “Mòbils BiD” fins el 30 de setembre de 2006 o fins que els administradors ho creguin convenient.

dimarts, 14 de febrer del 2006

Convocatòria Beques Socratres-Erasmus per al curs 2006-2007

El Programa Socrates-Erasmus vol millorar l’educació superior mitjançant la cooperació internacional, augmentar el coneixement d’Europa entre els estudiants, i promoure el coneixement de les llengües europees (http://www.ub.edu/acad/intercanvis/internacional/erasmus.htm). Entre les accions que es duen a terme hi ha la mobilitat d’estudiants entre universitats europees per a cursar-hi part dels estudis.

Les qualificacions de les assignatures superades a l’estranger passen a formar part de l’expedient acadèmic personal (cal acordar-ho amb el cap d'estudis abans de marxar). Les que no coincideixin es reconeixen com a crèdits de lliure elecció.
Durada: Un semestre (tant pot ser el primer com el segon).
Quantia de la beca: un mínim de 500 €. Possibles ajuts complementaris de la Generalitat i la UB.

Poden participar-hi els estudiants que estiguin matriculats actualment en qualsevol ensenyament de la Facultat. Criteris de selecció: expedient acadèmic, coneixement de l’idioma estranger i motivació.Els interessats han de presentar a Secretaria fins al dia 15 de març una sol·licitud amb el model adient, el currículum, un escrit de motivació i les acreditacions de coneixement d'idiomes.


Per a més informació contacte amb: Amadeu Pons (pons@fbd.ub.es) i SIAA (siaa@fbd.ub.es). I visiteu http://www.ub.es/biblio/erasmus.htm on podreu consultar els centres on poden optar els alumnes de la Facultat, les places disponibles per cada Universitat i les adreces web.

Reunions informatives: dilluns 20 de febrer, a les 13 h i a les 15 h (aula 112)