dilluns, 31 de gener del 2011

Beques de la Fundación Carolina

El programa de beques de la Fundación Carolina té com a objectius facilitar i promoure l’ampliació d’estudis de titulats universitaris i l’especialització i actualització de coneixements de postgraduats. Per al curs acadèmic 2011-2012, el programa s’articula en quatre modalitats: beques de postgrau, de doctorat i estades breus postdoctorals, de formació permanent i institucionals.

La major part de les beques estan adreçades a titulats iberoamericans que vulguin ampliar la seva formació a Espanya. No obstant això, el programa de formació permanent també preveu beques adreçades a professionals espanyols que acreditin la necessitat de traslladar-se a Amèrica Llatina per completar la seva formació, actualitzar els seus coneixements o establir i consolidar enllaços amb altres equips de la seva especialitat.

Més informació a: http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/becas/Paginas/formacion.aspx

divendres, 21 de gener del 2011

Beques a l'École Normale Supérieure de Lyon

L’École Normale Supérieure de Lyon convoca 20 beques dins del seu programa "Ampère Excellence Scholarships 2011-12". Les beques estan adreçades a estudiants que no tinguin la nacionalitat francesa, menors de 26 anys i que desitgin cursar un màster.

Les beques cobreixen els costos de matrícula i una assignació de 1000 euros mensuals durant 12 mesos. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 25 de febrer.

Els requisits per optar a les beques i la llista de màsters que es poden cursar (entre ells un en "Sciences de l'information et de la communication") estan disponibles a http://www.ens-lyon.eu/23577289/1/fiche___pagelibre/&RH=ENS-LYON-FR-VENIR-BO.

dilluns, 17 de gener del 2011

Pràctiques i visites professionals al Tribunal Penal Internacional


El Tribunal Penal Internacional, amb seu a l'Haia, convoca places per becaris (menors de 35 anys) i professionals visitants (majors de 35 anys). En ambdós casos les estades són per un període de sis mesos.

Malgrat que prefereixen candidats de països en desenvolupament, també accepten candidatures d'altres països o l’opció de realitzar pràctiques no remunerades.

Més informació a: http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Recruitment/Internships+and+Visiting+professionals/


dijous, 13 de gener del 2011

Beques al Centre pour le Développement de l’Entreprise

El Centre pour le Développement de l’Entreprise, ubicat a Brusel·les, convoca dues beques per al seu departament de documentació i arxiu. El Centre és una institució conjunta del Grup d’Estats ACP (Àfrica, Carib i Pacífic) i la Unió Europea. Les beques són per un període de sis mesos, renovables per sis més, i tenen una dotació de 750 euros mensuals. Els requisits necessaris per optar a la beca i les funcions a realitzar es poden consultar a http://www.cde.int. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de gener.

dilluns, 10 de gener del 2011

Beques MAEC-AECI

Durant el mes de gener roman obert el termini de presentació de sol·licituds al programa de "Beques MAEC-AECI" convocades pel Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) i l'Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). A més de les beques per a ciutadans estrangers, també es convoquen:

  • Beques per a espanyols per a estudis de llengua i postgrau, doctorat i investigació a l'exterior,
  • Beques per a espanyols per a estudis europeus especialitzats, i
  • Beques per a espanyols de cooperació cultural a Espanya i a l'exterior.

Cada programa té un perfil concret que descriu a qui va adreçat, dotació econòmica, requisits específics, etc. La convocatòria per al curs 2011-2012 es pot consultar a la pàgina web de l'AECI (http://www.aecid.es/web/es/becas/becas/becas_espanoles/).