dilluns, 6 de juny del 2005

Ajuts de mobilitat per als estudiants en el marc del programa Erasmus per al curs 2005-2006

El Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) convoca un programa d'ajuts directes a l'estudiantat que vol realitzar estades acadèmiques en el marc del programa europeu Erasmus per al curs 2005-2006.

Els requisits són els següents:
  • Estar matriculat en una universitat del sistema universitari català, per al curs acadèmic per al qual se sol•licita l'ajut, en uns estudis adreçats a l'obtenció d'un títol oficial, situació que haurà de mantenir-se en el moment del gaudiment de l'ajut.
  • Tenir superat, quan acabi el curs 2004-2005, com a mínim, un primer curs complet, sense tenir en compte els crèdits de lliure elecció.
  • Haver estat seleccionat per la universitat d'origen per obtenir una beca de la Unió Europea en el marc del programa europeu Erasmus. L'AGAUR podrà demanar al sol·licitant l'acreditació d'aquest punt en qualsevol moment de la convocatòria.
  • Tenir un coneixement suficient de la llengua de la docència de la universitat de destinació.
Podeu consultar les bases a l'adreça http://www.gencat.net/diari/4395/05138163.htm.