dijous, 1 de desembre de 2011

Procés de selecció per a la borsa de treball dels centres a l’estranger de l’Instituto Cervantes


L’Instituto Cervantes ha obert un procés de selecció per a la formació d’una borsa de treball per a contractacions interines de bibliotecaris per als seus centres a l’exterior.

Els requisits que han de reunir els candidats a formar part de la borsa de treball són:

  • Titulació universitària de segon cicle (llicenciatura o grau).
  • Formació mínima de 300 hores específica en gestió de biblioteques i/o centres de documentació.
  • Experiència laboral de dos anys relacionada amb les funcions del lloc.
  • Domini de sistemes integrats de gestió bibliotecària en format MARC.
  • Domini del castellà i/o anglès i/o francès.

Per a presentar-vos-hi, heu d’enviar-los: el model de sol·licitud de participació, la declaració responsable i l’acreditació dels mèrits que al·legueu.

Les sol·licituds es poden presentar presencialment, per correu postal, per fax o per correu electrònic. En trobareu totes les dades i la resta d’informació addicional al document de la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds acaba el 9 de desembre a les 14h.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada