dimecres, 23 de febrer de 2011

Convocades més de mil beques Faro per fer pràctiques a l’estranger

S’han convocat 1.050 beques Faro Global per a estudiants universitaris d’últims cursos que vulguin realitzar pràctiques formatives a l’estranger. El programa durarà des d’aquest mes fins el 31 de desembre de 2013 i es concediran 550 beques per fer pràctiques a Europa, 250 per a Àsia i 250 per als Estats Units i Canadà. L’objectiu del programa és facilitar la inserció professional dels universitaris.

L’import de cada beca inclou una quantitat per a la manutenció que oscil·la entre els 625€ i els 1.300€ mensuals, a més del cost del viatge d’anada i de tornada, el visat, i les assegurances. La durada de l’estada és de sis mesos en el cas d’Europa i de set mesos pel que fa als Estats Units, Canadà i Àsia.

Per poder ser candidat a una beca Faro Global cal ser estudiant de qualsevol titulació impartida a universitats espanyoles amb una càrrega lectiva aprovada igual o superior al 70% dels crèdits. No podran ser-ne candidats els ja titulats, ni els estudiants que hagin gaudit prèviament d’una beca Leonardo o d’una beca de pràctiques de mobilitat internacional subvencionada amb fons públics.

Per registrar-vos-hi, heu d'omplir aquest formulari amb dades d'aptitud, dades personals bàsiques i els destins preferits entre les àrees geogràfiques ofertes. A continuació, el sistema us enviarà les vostres dades d'accés i haureu d'entrar a l'àrea privada del web per completar el vostre CV.

El programa de Beques Faro va començar l’any 2002 i des d’aleshores se n’han gestionat quatre edicions. Les tres primeres van consistir en estades a països de la Unió Europea i associats, mentre que la darrera va ampliar les seves destinacions a empreses asiàtiques i nord-americanes. En total, gairebé 3.000 becaris de 67 universitats espanyoles s’han beneficiat d’un període de pràctiques a empreses de 44 països diferents.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada