divendres, 26 de novembre de 2010

Ajuts per millorar l'anglès

El Ministerio de Educación ha convocat ajudes per participar en cursos d’immersió en llengua anglesa, organitzats per la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que se celebraran, entre d’altres ciutats, a Barcelona. Els ajuts, d’entre 850 i 1.000 euros, estan adreçats a joves de fins a 30 anys que hagin tingut la condició de becaris en algun dels darrers cursos acadèmics.

Text complet de la convocatòria: http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/18/pdfs/BOE-A-2010-17734.pdf

1 comentari: