dimecres, 18 de maig de 2011

Convocades dues places de bibliotecari a centres a l’estranger de l’Instituto Cervantes


S’ha publicat la convocatòria del procés de selecció per a dues places de bibliotecari per a centres a l’estranger de l’Instituto Cervantes. Són per als centres de les ciutats d’Alger, a Algèria, i Belo Horizonte, a Brasil.

Els requisits principals que han de reunir els candidats són:
- Tenir titulació universitària de segon cicle (llicenciatura o grau).
- Tenir una formació mínima de 300 hores específica en gestió de biblioteques i/o centres de documentació.
- Experiència laboral mínima de dos anys (acreditada mitjançant contracte laboral, vida laboral i certificat d’empresa), en llocs laborals relacionats amb les funcions del lloc que es convoca.
- Domini de sistemes integrats de gestió bibliotecària en format MARC.
- Competència comunicativa suficient d’anglès o francès (nivell B1) .
- Competència comunicativa suficient en l’idioma del país de destí (A2).

Els interessats han d’enviar un model de sol·licitud de participació i relació de mèrits, la declaració responsable, el seu CV en castellà i amb fotografia, i fotocòpies de la documentació acreditativa dels requisits exigits.

Es pot presentar aquesta documentació presencialment a la seu central o a qualsevol centre de l’Instituto Cervantes, o bé per correu postal, fax o correu electrònic (totes les dades de contacte són a la convocatòria).

El procés de selecció constarà de tres fases: la comprovació dels requisits i concurs de mèrits, una prova escrita i una entrevista personal.

El termini de presentació de sol·licituds acabarà el proper 23 de maig.

Podeu llegir-ne aquí la totalitat de les bases de la convocatòria.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada