dimarts, 18 de maig de 2010

Convocatòria de bibliotecaris per Instituto Cervantes a l'estranger

Un any més, volem posar-vos al corrent de l'extraordinària oportunitat que suposa el fet de prendre part en el concurs d'una plaça de bibliotecari per treballar en algun dels diversos Instituts Cervantes que es poden trobar arreu del món. Enguany, entre els centres on s'opta a guanyar la plaça, s'hi troben indrets tan dispars com Amman (Jordània), Budapest (Hongria), Frankfurt (Alemanya), Manchester (Regne Unit), Utrecht (Països Baixos), Orà (Algèria) o Salvador de Bahia (Brasil).

La documentació obligatòria que cal presentar per a prendre part en la convocatòria Cervantes 2010 fa constar els següents ítems: Sol·licitud de participació i relació de mèrits, currículum vitae redactat en llengua espanyola, així com la/es fotocòpia/es d'aquells documents pertinents que acreditin tant els requisits exigits (titulació universitària de segon cicle, formació específica en biblioteques estimable en 300 hores o experiència laboral superior a 2 anys dins del sector) com els mèrits.

D'altra banda, entre les diverses funcions adscrites al càrrec destaquen: selecció bibliogràfica i adquisició de fons, gestió i realització del procés tècnic dels fons, elaboració del catàleg, manteniment dels serveis bibliotecaris i la informació, formació d'usuaris, elaboració de memòries anuals, així com la difusió de les col·leccions i els serveis de la unitat. (Les condicions econòmiques disten força les unes de les altres -atès el destí final- i podeu consultar-les, còmodament, als enllaços que us facilitem al final d'aquest apunt).

Importantíssim: El termini d'inscripció romandrà obert fins el dia 31 de maig de 2010.

Per a gaudir d'una informació molt més detallada, accediu als següents enllaços: Convocatòries Cervantes 2010, Sol·licitud de participació Cervantes 2010

1 comentari: