divendres, 15 d’abril de 2011

Pràctiques remunerades al Parlament EuropeuEls períodes de pràctiques remunerades al Parlament Europeu estan destinats a titulats universitaris o de centres de nivell equivalent. El seu objectiu és que els becaris completin els coneixements adquirits durant els seus estudis i es familiaritzin amb l’activitat de la Unió Europea i, en concret, del Parlament Europeu.

La durada dels períodes de pràctiques remunerades és de 5 mesos. La convocatòria actual és per al període que va de l’1 d’octubre de 2011 al 28 de febrer de 2012. Es treballen 37,5 hores setmanals en jornades de 8:30 a 17:30, amb una hora de pausa al migdia i amb la majoria de divendres amb dedicació parcial.

Es pot escollir entre diversos llocs de treball a Luxemburg, Brussel·les o a una oficina d’informació del Parlament Europeu a Estrasburg o bé a altres estats membres de la Unió Europea. La remuneració mensual era de 1.190,71€ el 2010. A més, també es cobreix el cost del viatge d’anada i tornada al país de destinació i dos terços del cost de l’assegurança.

Els requisits generals que han de complir els becaris són:
- Tenir la nacionalitat d’un dels Estats membres de la Unió Europea o d’un candidat a l’adhesió.
- Haver fet 18 anys a la data de començament de les pràctiques.
- Tenir coneixements profunds d’una de les llengües oficials de la Unió i un bon coneixement d’una altra d’aquestes llengües.
- No haver gaudit d’un període de pràctiques remunerat ni d’un contracte laboral remunerat de més de quatre setmanes consecutives per compte d’una institució europea o d’un diputat o d’un grup polític del Parlament Europeu.

Hi ha dos tipus de pràctiques remunerades:
- Beques Robert Schuman (opció general): cal aportar un treball acadèmic redactat durant la carrera universitària o bé publicat en un mitjà de caràcter científic.
- Beques Robert Schuman (opció periodisme): cal acreditar formació en periodisme presentant-ne un títol oficial, amb la pertinença a un col·legi o associació de periodistes o bé aportant proves documentals de les publicacions fetes.

Les preguntes més freqüents sobre aquestes pràctiques remunerades les podeu trobar resoltes en aquest document. I aquest és l'accés directe al formulari de sol·licitud.

La data límit de presentació de sol·licituds és el 15 de maig a mitjanit.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada