dijous, 17 de febrer de 2011

Quantum LEAP, un portal per aprendre anglès

Professorat de la Universitat de Lleida (UdL), la Politècnica de Catalunya (UPC) i la Rovira i Virgili (URV) ha desenvolupat un entorn virtual per aprendre anglès, disponible en obert i gratuït. El portal Quantum LEAP (Learning English for Academic Purposes) permet a l'estudiant enregistrar la seva producció oral i escrita, portar un control de les activitats que realitza, dur a terme accions d'autoavaluació i comunicar-se amb altres usuaris.

Quantum LEAP es composa de materials docents multimèdia per a que els usuaris puguin millorar la capacitat de comunicar-se oralment i per escrit. Els continguts corresponen als nivells d'anglès compresos entre B1 (usuari independent) i C1 (usuari avançat), segons regula el Marc Europeu de Referència per a les Llengües (MECR). De moment, a la xarxa ja hi ha disponibles més de 300 hores de pràctica.

L'entorn virtual s'estructura en 10 mòduls temàtics sobre Dona i ciència, Seguretat informàtica, La pirateria a Internet, Negoci en els mitjans de comunicació, Ecologisme, Els éssers humans i les màquines, Organismes genèticament modificats, Dels usos militars als elements civils, La globalització i el món de parla anglesa, i Ciència-ficció o els límits de la ciència a la ficció.

Cadascun dels mòduls comença amb un preview, que conté activitats de familiarització amb els continguts. A partir d'aquí, es poden realitzar activitats de reading, writing, listening i speaking, dedicades a practicar i millorar les habilitats d'expressió, comprensió oral i escrita.

Quantum LEAP també conté un tutorial interactiu per millorar la pronunciació de l'anglès, que incideix en els aspectes que resulten més complicats per als parlants de català i castellà. El fet de poder intervenir oralment i gravar la pròpia producció també reforça l'expressió oral.

Podeu accedir al portal des de l’adreça http://www.quantumleap.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada