dimecres, 1 de desembre de 2010

Beques Erasmus Mundus

El programa Erasmus Mundus ofereix beques per cursar determinats estudis de màster i doctorat en universitats de la UE. Des del curs 2010-2011 aquestes beques també s’adrecen a estudiants europeus. Les beques no es poden sol·licitar per cursar qualsevol programa, sinó aquells màsters i doctorats seleccionats anualment per la Comissió Europea. Així mateix, tampoc no hi ha un organisme que s’encarregui de rebre les sol·licituds, sinó que cal enviar la petició de forma individualitzada a cada màster o doctorat que es vulgui cursar (fins a un màxim de tres).

Les beques per cursar un màster oscil·len entre els 10.000 euros (estudiants de la UE) i els 24.000 euros (estudiants de tercers països) per curs acadèmic, als quals cal afegir una contribució per viatges i allotjament, ja que s’exigeix a l’alumne cursar els estudis en almenys dues de les universitats que organitzen el programa. L’import de les beques de doctorat varia en funció de la disciplina i del tipus de vinculació de l’alumne amb la universitat.

El llistat de 124 màsters i 22 doctorats Erasmus Mundus seleccionats fins a 2010 i informació addicional sobre el procés de sol·licitud de beques es pot consultar a http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/.

1 comentari: