divendres, 9 de juliol de 2010

Beca de col·laboració amb el Banc Central Europeu

Avui ens plau informar-vos de la nova convocatòria corresponent a la beca de col·laboració que el Banc Central Europeu (amb seu a Frankfurt, Alemanya) posa a l’abast de graduats recents o estudiants a punt de finalitzar la carrera, per tal de dur a terme una estada de pràctiques al seu departament d’arxiu i gestió documental. Referència de la beca: ECB/TR/024/10/I.

Durant sis mesos (possiblement prorrogables a altres sis més), el candidat haurà de desenvolupar les següents tasques:

-Assistència en el desenvolupament de polítiques, assessorament i procediments dins la unitat.

-Gestió d’arxiu i descripció dels fons materials de la unitat.

-Assistència en l’anàlisi econòmica de la unitat mitjançant el model DIRKS (Designing and Implementing Recordkeeping Systems - Disseny i implementació de sistemes documentals).

-Adquisició i avaluació de documents i arxius.


El candidat escollit haurà d’acreditar-se, com a mínim, mitjançant el seu títol de postgrau com a gestor de la informació (adquirit durant el transcurs dels darrers dotze mesos) o bé a través de la documentació pertinent, que doni fe de la seva activitat en curs. D’altra banda, se li exigiran altres dos requisits. En primer lloc: dotze mesos de experiència professional (acumulada posteriorment a la expedició del títol) i en segon lloc: el fet de no haver estat becari durant més de sis mesos a cap altra institució. Així mateix, el candidat haurà d’acreditar el seu coneixement total de la llengua anglesa (a banda del domini bàsic de qualsevol altra llengua oficial dins la Unió Europea) i del paquet Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint i Access).

Les sol·licituds hauran de ser tramitades en anglès i per tal d’informar-vos al respecte, haureu de visitar l’apartat d’ajuda i preguntes més freqüents de la seva pàgina on trobareu la guia i el formulari per inscriure-us.

Per a més informació consulteu el següent web: Banc Central Europeu normativa beques; o aquest altre.

Cap comentari:

Publica un comentari