dimecres, 27 de maig de 2009

Beques ACC1Ó per a l'estranger


Acc1Ó és l'agència per a la innovació i la internacionalització de l'empresa catalana, adscrita al Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.

Acc1Ó gestiona dos programes de beques per a completar la formació dels joves mitjançant la realització de pràctiques a l'estranger. Així doncs trobem:

A) Beques en empreses i institucions a l'estranger
Destinades a joves amb estudis universitaris o de cicles formatius de grau superior en comerç internacional per a fer pràctiques en empreses o institucions, en les àrees de promoció, gestió comercial internacional o cooperació internacional, a qualsevol país del món.
Durada: entre 6 i 12 mesos.
Dotació: màxima de 1000 €/mes.
Termini de sol·licitud: entre febrer i novembre i hauran de tenir entrada al registre general d'ACC1Ó com a mínim 30 dies abans de l'inici de la pràctica.
Selecció: s'entrevisten tots els candidats i s'avalua l'expedient acadèmic, l'experiència i les pràctiques proposades per a cadascun d'ells i presenten el cas al tribunal de selecció.

B) Beques a la xarxa enterior d'ACC1Ó
Programa que contribueix a la preparació d'especialistes en internacionalització empresarial mitjançant la realització de pràctiques.
Durada: 12 mesos (entre l'1 de juny del 2009 i el 31 de maig del 2010)
Dotació: 20.000/30.000 €/any (bruts)
Termini de sol·licitud: 9 de gener de 2009
Selecció: la selecció consisteix en la realització d'unes proves escrites sobre temes relacionats amb l'objecte de la beca i la valoració dels candidats per part del tribunal.

Per a més informació consulteu: http://www.acc10.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada