dissabte, 10 de gener de 2009

CINDA: nou programa de mobilitat amb Amèrica Llatina

Des del proper curs 2009-2010 els estudiants de la Facultat disposen d'un nou marc per fer possible una estada a l'estranger durant una part de la seva carrera. Es tracta del grup d'universitats denominat CINDA (Centro Interuniversitario de Desarrollo): http://www.pucp.edu.pe/cinda/, una associació formada per una trentena de centres universitaris, sobretot d'Amèrica Llatina.

La nostra Facultat, juntament amb la de Dret, són les dues primeres facultats de la UB que s'han implicat en aquest programa, i que ja l'oferim operatiu per al curs que ve. És de suposar que en el futur s'hi vagin sumant altres centres de la UB.

Com en els altres programes de mobilitat d'estudiants, a l'alumne que efectua una mobilitat dins del programa CINDA se li reconeixen les assignatures i altres activitats acadèmiques que realitzi a l'exterior (prèviament validats pel cap d'estudis), i està exempt del pagament de la matrícula en la universitat d'acollida.

Del conjunt d'universitats que formen CINDA, les que imparteixen programes de la nostra especialitat són les següents:

-Brasil: Universidade de São Paulo.
https://sistemas2.usp.br/jupiterweb/jupDisciplinaLista?codcg=27&pfxdisval=CBD&tipo=D

-Costa Rica: Universidad de Costa Rica.
http://www.cea.ucr.ac.cr/planes/index.php?dir=./SEDE%20UNIVERSITARIA%20RODRIGO%20FACIO/AREA%20DE%20CIENCIAS%20SOCIALES/FACULTAD%20DE%20EDUCACION/ESCUELA%20DE%20BIBLIOTECOLOGIA

-Mèxic: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
http://www.itesm.edu/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4j3DADJgFjGpvqRqCKOcAFfj_zcVP0goESkOVAkwFQ_Kic1PTG5Uj9Y31s_QL8gNzSi3NvREQD_pMIM/delta/base64xml/L0lJSk03dWlDU1EhIS9JRGpBQU15QUJFUkVSRUlnLzRGR2dkWW5LSjBGUm9YZmcvN18wX1A1?WCM_PORTLET=PC_7_0_P5_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ITESMv2/Tecnol%C3%B3gico+de+Monterrey/Educaci%C3%B3n/Profesional/Programas+por+%C3%A1reas+de+estudio/Tecnolog%C3%ADas+de+Informaci%C3%B3n+y+Electr%C3%B3nica/LATI

-Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.
http://www.pucp.edu.pe/facultad/letras_ciencias_humanas/index.php?option=com_detalle&task=view2&secc=24&Itemid=93

-República Dominicana: Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC.
http://www.intec.edu.do/programas/hum/bci.html

Els interessats a passar un semestre, el curs que ve, en alguna d'aquestes universitats, caldrà que presentin la seva sol·licitud (i la resta de documentació) abans del 20 de febrer de 2009, a les 14.00 h.

Per a més informació sobre les condicions, els tràmits a fer, etcètera, consulteu: http://www.ub.edu/biblio/programes-d-intercanvi-i-mobilitat/programa-cinda.html.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada