divendres, 31 d’octubre de 2008

Convocatòria de beques per a estades a comunitats catalanes de l'exterior

Fa pocs dies s'ha publicat al DOGC una convocatòria de beques per a estades a diferents comunitats catalanes de l'exterior, per tal de dur-hi a terme activitats culturals, participatives, associatives i de lleure, col·laborar en la seva dinamització, promoure l'ensenyament de la llengua catalana i difondre el sistema universitari públic català a l'estranger.

Les entitats catalanes objecte de la convocatòria són les següents:

– Catalan Institute of America, Nova York;

– Orfeó Català de Mèxic;

– Casal Català de Vancouver (Canadà);

– Casal Català de Còrdova (Argentina);

– Centre Català de Luxemburg;

– Societat de Beneficència de Naturals i Descendents de Catalunya, l'Havana (Cuba);

– Centre Català de Caracas (Veneçuela);

– Casal Català de Viena (Àustria);

– Catalan Association of China, Hong Kong;

– Casal de la Cultura Catalana del Nord del Marroc, Tànger.

S'hi poden presentar diplomats i llicenciats que hagin obtingut el títol en els darrers cinc anys. Cada sol·licitant només podrà presentar una única sol·licitud en el marc d'aquesta convocatòria.

La durada de totes les estades és de 9 mesos. L'import de la beca pot oscil·lar segons el país de destinació i es composa d'una dotació econòmica (entre 500 i 1.300 euros mensuals), una dotació per allotjament (entre 400 i 800 euros mensuals) i una dotació per al viatge (entre 417 i 1.250 euros).

El termini per presentar les sol·licituds acaba el 22 de novembre de 2008.

Creiem que aquesta pot ser una oportunitat per obtenir financiació per desplaçar-se a alguna d'aquestes destinacions i col·laborar en l'àmbit de la informació i documenació en aquestes organitzacions (pàgina web, biblioteca, etc.).

Podeu veure la convocatòria aquí: https://www.gencat.net/eadop/imatges/5240/08266116.pdf

I el formulari per fer la sol·licitud en línia, aquí: http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp?categoria=altres&id_beca=12681.


1 comentari: