dimarts, 28 d’octubre de 2008

Ajuts per a mobilitat internacional de llicenciats

El passat dissabte 18 d'octubre es va publicar al BOE la convocatòria de diversos ajuts econòmics per a subprogrames del «Programa Nacional de Internacionalización de la I+D, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2008-2011)».

Entre els diversos subprogrames, volem destacar aquest (article 75 i següents de la resolució):

«Subprograma de Becas de Especialización en Organismos Internacionales, orientado a facilitar la formación de licenciados como investigadores, tecnólogos y gestores de la ciencia y la tecnología en determinadas organizaciones y organismos internacionales de excelencia de las que España es parte».

Per a aquest subprograma es concediran 45 ajuts per una durada màxima de 24 mesos, amb un import de 2.550 € bruts mensuals cadascun. Els llocs concrets per on es pot sol·licitar aquests ajuts estan relacionats a l'annex 2 de la diposició, i comprenen organismes relacionats amb enginyeria, aeronàutica, física... A l'annex 3 es detallen els perfils dels candidats. La major part dels perfils són de tecnòleg, informàtic; però algun podria ser adequat per a un llicenciat en Documentació.

El termini de presentació de les sol·licituds (amb tota la documentació que es demana) acaba el 20 de novembre de 2008.

Si us interessa, aquí hi ha la convocatòria: http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/18/pdfs/A41692-41716.pdf.

Aquí trobareu instruccions per a la paperassa i accés a la sol·licitud en línia: http://web.micinn.es/contenido.asp?menu1=1&menu2=2&menu3=&dir=03_Plan_IDI/00-LIAs/05-Articulacion/02-InternacImasD/05@BecasOOII/00@Con08/04-PresSolic.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada