dissabte, 22 de desembre de 2007

Resultats d'un estudi sobre el Programa Erasmus a la Facultat

A final del curs passat (maig de 2007) es va portar a terme un estudi per conèixer el grau de coneixement del Programa Erasmus entre una àmplia mostra de l'alumnat de la Facultat i la valoració de les causes que motiven a marxar o a no marxar.

L'objectiu últim d'aquest estudi era augmentar el nombre d'estudiants que participen al Programa Erasmus. Recordem que a la Facultat s'ofereixen actualment 19 places per marxar a l'estranger en aquest programa i que mai no s'han omplert totes. Aquest curs 2007-2008, per exemple, marxen un total de 9 estudiants (tots els que ho havien demanat).

Els resultats de l'estudi acaben de ser publicats a la revista BiD, de la Facultat. Podeu llegir aquest estudi a: http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=19barrio.htm.

Segons aquest treball, la gran majoria de l'alumnat manifesta tenir un cert grau de coneixement del Programa Erasmus: el 82,1 % (només un 3,5 % diu no conèixer-lo en absolut). Però d'aquests, només el 50 % respon correctament una sèrie de 18 preguntes sobre el funcionament del programa.

Concretament, la pregunta que té més percentatge d'error és la que fa referència al finançament: hi ha un gran desconeixement de les diferents vies d'ajut i de la quantitat de diners que es pot arribar a percebre. Per altra banda, i en relació a això, cal destacar que el principal motiu que es declara per no marxar és la poca financiació que s'obté.

En conseqüència, cal mantenir les accions de difusió del programa, però cal millorar la informació disponible sobre els requisits, les condicions... I, en particular, convé molt difondre les diferents vies de financiació disponibles.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada