dimarts, 26 de juny de 2007

Programes Leonardo da Vinci i Eurodissea

A la jornada de Mobilitat Juvenil Europea del dia 14 de juny de 2007, també es van tractar programes per a treballar a l'estranger. Els més importants i destacats són:

Leonardo da Vinci: és un programa europeu de formació professional adreçat a joves treballadors i a joves titulats recents, interessats a realitzar estades en pràctiques en empreses estrangeres de França, Itàlia, Alemanya, el Regne Unit i Irlanda durant 3 o 4 mesos. El programa ofereix: curs de llengua, beca per a les despeses d'estada i manutenció, visites, activitats i una assegurança.

Eurodissea: depenent de l'Assemblea de les Regions d'Europa, té com a objectiu propiciar l'intercanvi d'experiències laborals entre joves europeus. La durada de les estades (poden ser de grup o individuals) és de 4 a 7 mesos i les regions d'acollida ofereixen: cursos de llengua, pràctiques en empreses, allotjament, visites i activitats. També es rep una beca per les despeses d'allotjament i manutenció i una assegurança. Les regions que s'acullen a aquest programa són de França, Bèlgica, Alemanya, Suïssa, Noruega, Portugal, Croàcia, Romania i també de l'Estat espanyol.

Per participar en qualsevol dels dos programes és necessari lliurar una sol·licitud el model de la qual el trobareu a la pàgina web del Servei d'Ocupació de Catalunya (http://www.oficinatreball.net/socweb/export/sites/default/socweb_ca/ciutadans/orientacio_feina/extranger/treball_practiques/Eurodissea_Leonardo.html). En aquesta mateixa pàgina trobareu més informació referent a aquests dos programes.

Al cap d'un cert temps (més o menys curt, segons el país de destinació i la formació prèvia) s'ofereix al sol·licitant la plaça existent, d'acord al seu perfil.

Si ara esteu acabant els vostres estudis i voleu intentar una experiència laboral a Europa, en un futur immediat, aquesta és una bona oportunitat!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada