dilluns, 18 de juny de 2007

Programa Joventut en Acció 2007-2013

El dijous 14 de juny va tenir lloc una Jornada de Formació Contínua sobre “Mobilitat Juvenil Europea” en la qual es van tractar diversos projectes i programes relacionats amb la mobilitat dels joves europeus. Van ser-hi exposades diferents possibilitats per fer estades a l’estranger amb finalitats diverses: intercanvis, estudis, pràctiques...


El primer projecte que es va presentar és el Programa Joventut en Acció 2007-2013. Destinat a joves d’entre 13 i 30 anys residents d’un estat membre de la UE, pretén implicar els joves en la cooperació, la construcció europea, la diversitat cultural i els drets humans. Les accions que inclou el programa són quatre:


  1. Intercanvi de joves: trobades de joves entre 13 i 25 anys de diferents països que treballen en un tema comú. La durada és des de 6 fins a 21 dies.


  2. Iniciatives juvenils: projectes creats i gestionats per joves de 18 a 25 anys per donar resposta a una necessitat local. Poden ser nacionals o transnacionals, entre 3 i 18 mesos.


  3. Servei voluntari europeu: participació de joves de 18 a 30 anys en projectes de voluntariat i solidaritat a l’estranger. La durada és de 2 a 12 mesos.


  4. Democràcia participativa: foment de la participació i la implicació dels joves en els processos locals de presa de decisions.

Per a més informació:

Web de la Secretaria de Joventut: www.gencat.net/joventut

Web de la Comissió Europea: www.ec.europa.eu/youth/index_en.html (en anglès)¿Us imagineu una estada de quinze dies, el proper estiu, visitant les biblioteques i els arxius d'algun país europeu? ¿Us agradaria acollir a Catalunya un grup de joves estudiants de Biblioteconomia europeus?

Tot comença per informar-vos de les possibilitats!

1 comentari: