dijous, 30 de març de 2006

Convocatòria extraòrdinaria Beques Erasmus per al curs 2006-2007

En la convocatòria ordinària de les beques Erasmus han quedat sense cobrir set places, a les universitats següents: Brussel·les (Haute-Éscole), Grenoble, Hamburg, Parma, Porto i Viterbo. Per això convoquem de manera extraordinària un nou període de recollida de sol·licituds d’estudiants interessats a participar en aquest programa en algun d'aquests centres.

El Programa Socrates-Erasmus (http://www.ub.edu/acad/intercanvis/internacional/erasmus.htm) vol millorar l’educació superior mitjançant la cooperació internacional, augmentar el coneixement d’Europa entre els estudiants i fomentar el domini de les llengües europees Entre les accions que es duen a terme destaca la mobilitat d’estudiants entre universitats europees per a cursar-hi una part dels estudis.

Les qualificacions de les assignatures superades a l’estranger passen a formar part de l’expedient acadèmic personal (cal acordar-ho amb el cap d'estudis abans de marxar). Les que no coincideixin es reconeixen com a crèdits de lliure elecció.

Durada: Un semestre (tant pot ser el primer com el segon).
Quantia de la beca: un mínim de 500 €. Possibles ajuts complementaris de la Generalitat i la UB.

Poden participar-hi els estudiants que estiguin matriculats en qualsevol ensenyament de la Facultat. Criteris de selecció: expedient acadèmic, coneixement de l’idioma estranger i motivació.

Els interessats han de presentar a Secretaria una sol·licitud amb el model adient, el currículum, un escrit de motivació i les acreditacions de coneixement d'idiomes fins al dia 21 d'abril.

Per a més informació contacteu amb: Amadeu Pons (pons@fbd.ub.es) o SIAA (siaa@fbd.ub.es). I visiteu http://www.ub.es/biblio/erasmus2006-extra.htm per consultar les places lliures.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada